Tipy jak snížit spotřebu energie

Zavedení pozice energetického manažera (městského energetika) nebo energetického managementu

Prvním krokem každé samosprávy nebo státní instituce, které povedou k úsporám energie, je sběr a analýza dat vycházejících z běžné spotřeby. O to víc je tento krok důležitý ve chvíli, čím více budov a technologií obec nebo instituce vlastní.U větších subjektů je vhodné uvažovat o zavedení pozice energetického manažera. Ten zejména:

 • sleduje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody; 
 • meziročně porovnává spotřeby; 
 • připravuje výběrové řízení na dodavatele energie;
 • navrhuje a kontroluje dodržování smluv s dodavateli / odběrateli energie;
 • plánuje investiční akce a provozní opatření na...
Celý tip

Vzdělávání občanů

 • Jednou z dalších dobrovolných aktivit může být školení pro občany, na kterém se dozvědí základní informace o ekonomickém způsobu jízdy.
 • Můžete je informovat o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Občané tak ve svém zájmu mohou snížit množství spalin i spotřebu vozidla v rámci desítek procent.
 • Při výběru školitele má obec dvě možnosti. Může vybrat specialistu z vlastních řad, nebo si zaplatit externí firmu.
 • Edukaci občanů, by měly věnovat pozornost především obce s častým výskytem smogových situací, jelikož se jedná o účinný a...
Celý tip

Zateplení podlahy nebo stropu nad suterénem, sklepem a garáží

 • Zateplení podlahy je relativně jednoduché zejména nad nevytápěnými prostory, jako je sklep, chodba, suterén či garáž. V místnostech nad těmito prostor navíc zlepšíte vnitřní komfort a snížíte náklady na vytápění.
 • Z energetického hlediska má svůj význam i zateplení podlahy nad terénem, nicméně zde se jedná o významný zásah, který je vhodný plánovat spíše při stavbě nové budovy.
 • O svém projektu se můžete poradit v kancelářích EKIS nebo s energetickým specialistou.
 • Můžete žádat o dotace z programu OP ŽP.

Celý tip

Nákup úsporných spotřebičů

Stejně jako domácnosti i obce a státní instituce nakupují spotřebiče a elektroniku pro své zaměstnance nebo jako vybavení do společných prostor. Ať už se jedná o kancelářské vybavení, vybavení kuchyněk nebo počítače, každou instituci a správce jejího majetku by měly zajímat nejen pořizovací náklady, ale i budoucí provozní výdaje. Spotřebiče dnes mají povinně energetické štítky, díky kterým lze budoucí náklady na provoz těchto spotřebičů dobře spočítat. Čím vyšší energetická třída, tím nižší lze očekávat provozní náklady. 

 • Při výběru spotřebičů opravdu dbejte na deklarovanou energetickou třídu. Měli byste vědět, že...
Celý tip

Výměna zdroje vytápění

 • Důvody pro výměnu zdroje vytápění nebo ohřevu teplé vody jsou v zásadě dva. Zaprvé kvůli konci jeho životnosti, zadruhé kvůli jeho naddimenzování po realizovaném zateplení budovy.
 • Vždy je ale důležité vybrat zdroj, který bude adekvátní potřebám a účelu budovy.
 • Na výběr máte řadu ekologických zdrojů vytápění – tepelná čerpadla, solární fotovoltaické nebo termické systémy, ale i kondenzační kotle na zemní plyn a nízkoemisní kotle na biomasu.
 • Instalovat můžete i řízené větrání s rekuperací tepla, kdy zajistíte stálý přísun čerstvého vzduchu, bez zbytečných ztrát tepla.
 • Změna zdroje tepla je významným opatřením a proto se nebojte poradit...
Celý tip