Příklady z praxe

Podívejte se s námi na několik příkladů budov spravovaných obcemi a veřejnými institucemi, které byly zrenovovány za pomoci financí některého z dotačních programů. Pokud by vás zajímaly i další renovace veřejných budov další příklady financované z evropských fondů.

Knihovna v Žamberku prošla rekonstrukcí v rámci, které bylo zatepleno obvodové zdivo a střecha a tím došlo k úspoře energie na vytápění. Dále byly vyměněny okna a dveře a nainstalována rekuperace vzduchu tak, aby se…

Číst dál

Projekt Zbrojnice ve Velké Losenici řešil komplexní opatření vedoucí k energetickým úsporám. Hasičská zbrojnice prošla rekonstrukcí, která zahrnovala vnější zateplení včetně stropu pod půdou a výměnu veškerých oken a dveří. Díky tomu došlo ke snížení…

Číst dál

Ve Velešíně prošla rekonstrukcí mateřská školka, kde byla zateplena fasáda tak, aby se snížila energetická náročnost budovy. Dále instalovali vzduchotechnický systém s rekuperací vzduchu, který do budovy přivádí čerstvý venkovní vzduch, který je ohřátý na…

Číst dál