Zbrojnice ve Velké Losenici na Vysočině

Projekt Zbrojnice ve Velké Losenici řešil komplexní opatření vedoucí k energetickým úsporám. Hasičská zbrojnice prošla rekonstrukcí, která zahrnovala vnější zateplení včetně stropu pod půdou a výměnu veškerých oken a dveří. Díky tomu došlo ke snížení úniku tepla a tím ke snížení spotřeby energie.

Celkové náklady1 270 230,-
Příspěvek EU508 092,-
Dotační programOP ŽP, Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Zdroj: Evropské strukturální a investiční fondy