Doprava

Snižování spotřeby lze dosáhnout správným plánováním logistiky a optimalizací počtu nutných cest. Jedním z řešením může být pro veřejnou správu zřízení vlastní flotily vozů. Čím více vozidel stát provozuje, tím stoupá i potenciál možných úspor paliva a energie. Důležitá je správná údržba vozů a zachování dobrého technického stavu vozového parku. Neméně důležití jsou ale proškolení řidiči, kteří auta využívají pro svou každodenní práci. Obec by ale zároveň měla apelovat na své občany, aby omezili zbytečné využívání automobilů a raději se do práce vydali pěšky nebo na kole, popř připravit infrastrukturu tak, aby mobilita občanů po městě byla šetrná.

Více jak 25 % občanů využívá k dopravě osobní automobil nebo motocykl. Tento způsob je však jeden z nejméně ekologických a zároveň energeticky nejnáročnějších. Nejen, že zvyšuje množství spalin v ovzduší, ale přispívá ke každodenním kolonám…

Číst dál

Přes 60 % občanů využívá ke své dopravě hromadné prostředky.  Aktivnější využívání elektřiny v městské a příměstské dopravě je proto efektivní možností, jak snížit závislost na neobnovitelných zdrojích a redukovat uhlíkovou stopu. Svůj vozový park…

Číst dál

Jednou z dalších dobrovolných aktivit může být školení pro občany, na kterém se dozvědí základní informace o ekonomickém způsobu jízdy. Můžete je informovat o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo…

Číst dál