Veřejná doprava a její optimalizace

  • Přes 60 % občanů využívá ke své dopravě hromadné prostředky.  Aktivnější využívání elektřiny v městské a příměstské dopravě je proto efektivní možností, jak snížit závislost na neobnovitelných zdrojích a redukovat uhlíkovou stopu. Svůj vozový park mohou obce rozšířit o elektrobusy nebo tramvaje. Stejně tak i postupný nákup nových dopravních prostředků a vyřazování těch nejstarších, které jsou zpravidla náročné na údržbu i na množství spotřebované energie, je správnou cestou.
  • Svou roli hraje také efektivní plánování jednotlivých linek hromadné dopravy. Jejich optimalizací lze ušetřit jako na energiích, tak i na množství vyrobených emisí.
  • Klíčem k optimalizaci by měla být analýza potřeb občanů, ze které se dá zjistit, odkud, kam a v jakém čase obyvatelé města nejčastěji cestují. Tyto potřeby se následně porovnají s aktuálním stavem a provozem jednotlivých linek. Cílem je upravit trasu linek, kapacitu vozů nebo časové intervaly, které by nejvíce vyhovovaly potřebám občanů a zároveň zefektivnily provoz linek.
  • Na příklad optimalizace, kterou provedlo město Příbram se můžete podívat zde.
  • Inovace může být spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ten může být využitý také na stavbu a renovaci cyklostezek.