Renovace bytového domu

Renovace bytového domu není jen zateplení fasády nebo výměna oken. Naopak je příležitostí k dalším stavebním úpravám, které povedou k nejen k prodloužení životnosti bytového domu, ale především ke zlepšení vnitřního prostředí a úspoře financí při nižším množství spotřebované energie.

Pokud jste majiteli bytové jednotky, renovaci bude připravovat výbor společenství vlastníků jednotek (SVJ). V takovém případě bude zapotřebí kolektivního rozhodnutí, na kterém se budou muset domluvit i vlastníci ostatních bytových jednotek.

S jistotou půjde o případy zateplení obvodových stěn nebo střechy, případně o výměnu či modernizaci centrálního zdroje vytápění a jeho rozvodů. Lze provádět výměny oken, vždy záleží na nastavených pravidlech uvnitř vašeho společenství.

V případě, že žijete v družstevním bytě (jste podílníkem bytového družstva), může být rozhodovací systém výrazně odlišný. Zde hraje roli zejména velikost družstva, resp. množství bytových domů v daném družstvu.

V nájemním bydlení je bohužel schopnost ovlivnit renovaci a její podobu výrazně závislá na nastavených vztazích s vlastníkem.

  • Ať už jste vlastníkem bytu nebo žijete v bytě družstevním, neváhejte při plánování renovace využít služeb poradenských kanceláří EKIS, které vám pomohou s přípravou projektu a jeho plánováním. Kanceláře se nachází ve většině větších měst a vy máte nárok na dvě hodiny poradenství zdarma.
  • Využít můžete i jejich internetového poradenství na stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.
  • K dispozici jsou vám také služby energetických specialistů.
  • Navíc můžete požádat o dotace z několika aktuálně vyhlášených programů, které vám mohou pomoci snížit finanční náročnost stavby nebo rekonstrukce.

Víte, kudy v domácnostech uniká nejvíce tepla? Viníkem jsou nejčastěji všechna okna a dveře. Jejich správným výběrem snížíte energetické ztráty. Navíc zamezíte i prostupu hluku z ulice Dnes se již běžně montují okna s trojskly,…

Číst dál

Pokud zvažujete renovaci fasády, je ideální řešit i její zateplení. To zajistí tepelnou pohodu v zimě, kdy izolace brání úniku tepla z domu ven. Stejně tak ale v létě, kdy naopak zabrání prostupu tepla do…

Číst dál

Zateplení podlahy je relativně jednoduché opatření, zejména nad nevytápěnými prostory jako jsou sklep, chodba, suterén či garáž. Z energetického hlediska má svůj význam i zateplení podlahy nad terénem, nicméně to už vyžaduje opravdu velký zásah….

Číst dál

Jak si pamatujeme z fyziky, teplo stoupá vzhůru. Správné zateplení střechy nebo půdy tedy dokáže velkou část vyrobeného tepla udržet uvnitř domu. Složitost zateplení střechy a volba vhodného zateplovacího systému záleží na její konstrukci –…

Číst dál

Důvody pro výměnu zdroje vytápění nebo ohřevu teplé vody jsou v zásadě dva. Zaprvé kvůli konci jeho životnosti, zadruhé kvůli jeho naddimenzování po realizovaném zateplení domu. Vždy je ale důležité vybrat zdroj, který bude adekvátní potřebám…

Číst dál

Regulaci systému vytápění je vhodné provádět nejen po zateplení domu nebo výměně zdroje vytápění, ale také po delší době používání stávajícího zdroje tepla. Řešením je osazení regulace stávajícího zdroje tepla, která optimalizuje výkon a teplotu…

Číst dál

Instalace nových těsných oken znamená, že se vedle úniku tepla razantně omezí i přívod čerstvého vzduchu. Novými okny už jednoduše nebude táhnout. Pokud nebudete dostatečně větrat, hrozí, že si brzy všechen vzduch vydýcháte a prostředí…

Číst dál

Je váš dům v létě vystaven žhoucímu slunci a vy máte pocit, že už se v něm nedá vydržet? Abyste nemuseli kupovat energeticky náročnou a především nezdravou klimatizaci, můžete přehřívání svého domova předejít pomocí zastínění oken. Nejefektivnější…

Číst dál

Až budete plánovat renovaci svého domu, myslete na dostatek přirozeného osvětlení. Pro to umělé využijte nová LED světla, se kterými lze ušetřit až 90 % spotřeby elektřiny. Ty mají výhodu v tom, že jsou k dostání v různých…

Číst dál