O projektu

Úspory energie jsou tématem, který se čím dál častěji dostává do povědomí médií a široké veřejnosti. I když jde rozvoj energetických úspor dopředu, české domácnosti, firmy i instituce se stále ještě nenaučily jejich výhod plně využívat. Největší podíl na energetické náročnosti zaujímá sektor průmyslu, doprava a domácnosti jsou ale neméně významnými spotřebiteli energie. Pro představu, každá domácnost v České republice ročně pouze na elektřině spotřebuje průměrně 1,3 tuny uhlí. Přitom dnes existují jak jednoduchá pravidla a opatření pro snížení energie, tak i rozsáhlejší technická řešení, která v konečném důsledku ušetří nejen spotřebovanou energii, ale také naši peněženku.

Právě tyto důvody vedly Ministerstvo průmyslu a obchodu ke zpracování informační webové stránky, na kterých najdou všechny cílové skupiny (domácnosti, podniky a podnikatelé, veřejná správa) přehledné rady a tipy, jak přistoupit k úsporám energií. Cílem tohoto projektu určeného pro širokou veřejnost je poukázat na možnosti z řad jednoduchých i složitějších investičních opatření, které pomohou snížit spotřebu energií. Správná aplikace jednotlivých opatření pak vede nejen k úspoře financí v dlouhodobém horizontu, ale také ke zlepšení vnitřního prostředí a komfortu v rodinných domech, kancelářích i veřejných budovách. Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu chce ukázat, že příležitosti pro úspory energií, jsou všude, kam se jen podíváme, a zvýšit tak povědomí o úsporách energie mezi širokou veřejností.