Jak ušetřit
v obcích a krajích

Tipy pro úspory

Výměna oken

  • Nejvíce tepla uniká skrz okna a dveře. Jejich správný výběr sníží energetické ztráty, ale zamezí i prostupu hluku z ulice.
  • Běžně se dnes již montují okna s trojskly, která mají lepší izolační vlastnosti než dvojskla.
  • Pokud plánujete výměnu oken, je vhodné společně s nimi provést i zateplení fasády. Když obě opatření provedete naráz, můžete se vyvarovat tomu, že okna budou zapadlá ve fasádě.
  • Zároveň s okny je, zejména na jižně orientovaných stěnách, vhodné řešit i jejich stínění.
  • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
  • O svém projektu se můžete poradit v kancelářích EKIS nebo s energetickým...
Celý tip

Vzdělávání občanů

  • Jednou z dalších dobrovolných aktivit může být školení pro občany, na kterém se dozvědí základní informace o ekonomickém způsobu jízdy.
  • Můžete je informovat o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Občané tak ve svém zájmu mohou snížit množství spalin i spotřebu vozidla v rámci desítek procent.
  • Při výběru školitele má obec dvě možnosti. Může vybrat specialistu z vlastních řad, nebo si zaplatit externí firmu.
  • Edukaci občanů, by měly věnovat pozornost především obce s častým výskytem smogových situací, jelikož se jedná o účinný a...
Celý tip