Jak ušetřit
v obcích a krajích

Tipy pro úspory

Vzdělávání občanů

  • Jednou z dalších dobrovolných aktivit může být školení pro občany, na kterém se dozvědí základní informace o ekonomickém způsobu jízdy.
  • Můžete je informovat o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Občané tak ve svém zájmu mohou snížit množství spalin i spotřebu vozidla v rámci desítek procent.
  • Při výběru školitele má obec dvě možnosti. Může vybrat specialistu z vlastních řad, nebo si zaplatit externí firmu.
  • Edukaci občanů, by měly věnovat pozornost především obce s častým výskytem smogových situací, jelikož se jedná o účinný a...
Celý tip

Soutěže na životní cyklus / zelené veřejné zadávání

  • Výběr stavební firmy se v Česku často řídí podle nejnižší nabídnuté ceny za realizaci. Přitom tento postup se v praxi často ukazuje jako nevhodný.
  • Při plánování stavby nové budovy nebo při renovaci byste se proto neměli řídit pouze nabídkovou cenou, ale také dalšími aspekty, které například zohledňují náklady životního cyklu budovy nebo dopad budovy na životní prostředí.
  • U novostaveb i renovací je ke zvážení soutěžit dohromady jak projektovou dokumentaci, tak samotnou realizaci – přístup “design and build” – kdy odpadá problém s přehazováním odpovědnosti za případné problémy stavby mezi projektanty a...
Celý tip