Chytrá volba pro

veřejnou správu

+ kraje a instituce

Tipy pro úspory

Modernizace osvětlení v budovách

  • Instalace moderního osvětlení je jednou z nejméně náročných úprav, do kterých se můžete ve veřejných budovách pustit. Právě výměna osvětlení ve výrobních halách nebo celých areálech může pro firmy znamenat významnou úsporu.
  • Při změně osvětlení a při případné renovaci budovy byste měli myslet na dostatek přirozeného osvětlení ve všech budovách. S novými LED světly lze pak ušetřit až 90 % spotřebované energie.
  • Vedle úspory energie lze zároveň snížit světelné znečištění a případně přizpůsobit barevnost a intenzitu světla při zachování všech norem hygieny i bezpečnosti práce. Moderní systémy osvětlení se dokáží automaticky...
Celý tip

Projekty energetických služeb se zárukou (EPC)

  • Pokud vlastníte více budov, technologické haly či celé areály, je jednou z možností, jak řešit úspory energií, využití tzv. energetických služeb se zaručenou úsporou.
  • Realizační firma na základě provedeného energetického auditu realizuje úsporná opatření, která budou splácena z dosažených úspor po dobu několika let.
  • Firma garantuje úsporu ve smluvené výši a je vlastním ziskem (nebo hrozbou sankcí) motivována smluvených úspor dosahovat.
  • Na přípravu EPC projektů je možné získat dotaci z programu EFEKT, případně zvýhodnění v rámci programu OP ŽP.

Celý tip