Jak ušetřit
v obcích a krajích

Tipy pro úspory

Osobní doprava

  • Více jak 25 % občanů využívá k dopravě osobní automobil nebo motocykl. Tento způsob je však jeden z nejméně ekologických a zároveň energeticky nejnáročnějších. Nejen, že zvyšuje množství spalin v ovzduší, ale přispívá ke každodenním kolonám v dopravních špičkách.
  • Obce a města proto mohou podporovat rozvoj elektromobilů, které budou napomáhat ke snižování emisí v ovzduší měst. Jedním ze způsobů, jak elektromobily podpořit, je například možnost parkování zadarmo na placených parkovištích nebo v městských parkovacích zónách.
  • Zároveň by ale města měla podporovat i rozvoj další infrastruktury pro cyklisty i pěší.
  • Obce a města mohu také podpořit rozvoj...
Celý tip

Výměna zdroje vytápění

  • Důvody pro výměnu zdroje vytápění nebo ohřevu teplé vody jsou v zásadě dva. Zaprvé kvůli konci jeho životnosti, zadruhé kvůli jeho naddimenzování po realizovaném zateplení budovy.
  • Vždy je ale důležité vybrat zdroj, který bude adekvátní potřebám a účelu budovy.
  • Na výběr máte řadu ekologických zdrojů vytápění – tepelná čerpadla, solární fotovoltaické nebo termické systémy, ale i kondenzační kotle na zemní plyn a nízkoemisní kotle na biomasu.
  • Instalovat můžete i řízené větrání s rekuperací tepla, kdy zajistíte stálý přísun čerstvého vzduchu, bez zbytečných ztrát tepla.
  • Změna zdroje tepla je významným opatřením a proto se nebojte poradit...
Celý tip