Jak ušetřit
v obcích a krajích

Tipy pro úspory

Výměna oken

  • Nejvíce tepla uniká skrz okna a dveře. Jejich správný výběr sníží energetické ztráty, ale zamezí i prostupu hluku z ulice.
  • Běžně se dnes již montují okna s trojskly, která mají lepší izolační vlastnosti než dvojskla.
  • Pokud plánujete výměnu oken, je vhodné společně s nimi provést i zateplení fasády. Když obě opatření provedete naráz, můžete se vyvarovat tomu, že okna budou zapadlá ve fasádě.
  • Zároveň s okny je, zejména na jižně orientovaných stěnách, vhodné řešit i jejich stínění.
  • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
  • O svém projektu se můžete poradit v kancelářích EKIS nebo s energetickým...
Celý tip

Projekty energetických služeb se zárukou (EPC)

  • Pokud vlastníte více budov, technologické haly či celé areály, je jednou z možností, jak řešit úspory energií, využití tzv. energetických služeb se zaručenou úsporou.
  • Realizační firma na základě provedeného energetického auditu realizuje úsporná opatření, která budou splácena z dosažených úspor po dobu několika let.
  • Firma garantuje úsporu ve smluvené výši a je vlastním ziskem (nebo hrozbou sankcí) motivována smluvených úspor dosahovat.
  • Na přípravu EPC projektů je možné získat dotaci z programu EFEKT, případně zvýhodnění v rámci programu OP ŽP.

Celý tip