Tipy jak snížit spotřebu energie

Osobní doprava

 • Více jak 25 % občanů využívá k dopravě osobní automobil nebo motocykl. Tento způsob je však jeden z nejméně ekologických a zároveň energeticky nejnáročnějších. Nejen, že zvyšuje množství spalin v ovzduší, ale přispívá ke každodenním kolonám v dopravních špičkách.
 • Obce a města proto mohou podporovat rozvoj elektromobilů, které budou napomáhat ke snižování emisí v ovzduší měst. Jedním ze způsobů, jak elektromobily podpořit, je například možnost parkování zadarmo na placených parkovištích nebo v městských parkovacích zónách.
 • Zároveň by ale města měla podporovat i rozvoj další infrastruktury pro cyklisty i pěší.
 • Obce a města mohu také podpořit rozvoj...
Celý tip

Veřejná doprava a její optimalizace

 • Přes 60 % občanů využívá ke své dopravě hromadné prostředky.  Aktivnější využívání elektřiny v městské a příměstské dopravě je proto efektivní možností, jak snížit závislost na neobnovitelných zdrojích a redukovat uhlíkovou stopu. Svůj vozový park mohou obce rozšířit o elektrobusy nebo tramvaje. Stejně tak i postupný nákup nových dopravních prostředků a vyřazování těch nejstarších, které jsou zpravidla náročné na údržbu i na množství spotřebované energie, je správnou cestou.
 • Svou roli hraje také efektivní plánování jednotlivých linek hromadné dopravy. Jejich optimalizací lze ušetřit jako na energiích, tak i na množství...
Celý tip

Výměna oken

 • Nejvíce tepla uniká skrz okna a dveře. Jejich správný výběr sníží energetické ztráty, ale zamezí i prostupu hluku z ulice.
 • Běžně se dnes již montují okna s trojskly, která mají lepší izolační vlastnosti než dvojskla.
 • Pokud plánujete výměnu oken, je vhodné společně s nimi provést i zateplení fasády. Když obě opatření provedete naráz, můžete se vyvarovat tomu, že okna budou zapadlá ve fasádě.
 • Zároveň s okny je, zejména na jižně orientovaných stěnách, vhodné řešit i jejich stínění.
 • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
 • O svém projektu se můžete poradit v kancelářích EKIS nebo s energetickým...
Celý tip

Školení zaměstnanců

 • Proškolení zaměstnanců je součástí energetického managementu a rozhodně se nemusí jednat jen o další z nudných a povinných školení.
 • Přednáška pro zaměstnance by se měla sestávat z jednoduchých tipů, které využijí i ve své domácnosti – zbytečně nesvítit, nepřetápět, větrat krátce, ale intenzivně, nebo nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče.
 • Zaměstnanci by taktéž měli projít školením správného používání technologií, pokud je jimi budova vybavena nebo dojde k jejich změně.
 • Tato školení je vhodné pravidelně opakovat, případně doplnit informačními tabulkami u jednotlivých spotřebičů.
Celý tip

Zateplení fasády

 • Pokud zvažujete renovaci fasády, je ideální řešit i její zateplení. To zajistí tepelnou pohodu v zimě, kdy izolace brání únikům tepla z budovy ven, ale i v létě, kdy naopak zabrání prostupu tepla do budovy a její přehřátí.
 • Optimální tloušťka izolantu pro renovace se pohybuje od 18 do 24 cm podle druhu zvoleného materiálu.
 • Když zvažujete zateplení fasády, zamyslete se, zda současně nevyměnit i okna. Pokud tato dvě opatření zvládnete naráz, můžete uvažovat například o předsazené montáži oken (okna nebudou zapadlá ve fasádě). 
 • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
 • O svém projektu se můžete...
Celý tip