Osobní doprava

  • Více jak 25 % občanů využívá k dopravě osobní automobil nebo motocykl. Tento způsob je však jeden z nejméně ekologických a zároveň energeticky nejnáročnějších. Nejen, že zvyšuje množství spalin v ovzduší, ale přispívá ke každodenním kolonám v dopravních špičkách.
  • Obce a města proto mohou podporovat rozvoj elektromobilů, které budou napomáhat ke snižování emisí v ovzduší měst. Jedním ze způsobů, jak elektromobily podpořit, je například možnost parkování zadarmo na placených parkovištích nebo v městských parkovacích zónách.
  • Zároveň by ale města měla podporovat i rozvoj další infrastruktury pro cyklisty i pěší.
  • Obce a města mohu také podpořit rozvoj elektromobilů zřizováním dobíjecích parkovacích míst nebo jít příkladem občanům a pořídit si do svého vozového parku vozidla s alternativními pohony.
  • Nejekologičtějším řešením je pak sdílení elektromobilů.
  • Investice je možné financovat za příspěvku Státního fondu životního prostředí.
  • Dobrým příkladem z praxe elektrifikace dopravy je Ostrava.