Partneři

Pokud přemýšlíte nad renovací bytu, domu, kanceláří nebo veřejné budovy, vždy byste se měli obrátit na odborníky, kteří vám pomohou nejen s plánovaním renovace a výběrem vhodných technologií, ale také se samotnou realizací.

Proto vám přinášíme seznam specialistů a společností, na které se můžete se svým záměrem nebo projektem obrátit. Zatímco střediska EKIS zaštítěna Ministerstvem průmyslu a obchodu vám poskytnou bezplatné poradenství při plánovací celého projektu, energetičtí specialisté vám pomohou se zpracováním energetického auditu nebo průkazu energetické náročnosti budovy. Pro komplexní úsporu energií u větších společností nebo veřejných budov vyžadujících investiční opatření se pak doporučuje spolupracovat s poskytovateli energetických služeb, kteří pomáhají s nastavením nových technologií a s optimalizací spotřeby energie.

Střediska EKIS

Energetická konzultační a informační střediska EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky i podnikatele pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poradenství zde vykonávají certifikovaná energetičtí poradci a slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Konzultační střediska mají zastoupení ve všech krajích České republiky. Všechna střediska jsou otevřena pro veřejnosti každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Termín návštěvy vybraného střediska EKIS doporučujeme domluvit si předem.

Vedle osobních konzultací poskytují odborníci v EKIS také telefonické konzultace a zejména konzultace prostřednictvím internetové poradny i-EKIS. V rámci i-EKIS již dnes naleznete databázi zodpovězených dotazů, které vám pomohou najít správné řešení při úsporách energií.

Pro zobrazení aktuálního seznamu středisek EKIS klikněte na logo níže.

Seznam energetických specialistů

Pokud potřebujeme zpracovat energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, provést kontrolu účinnosti kotle nebo klimatizačního systému? Se všemi těmito úkony vám pomohou energetičtí specialisté. Tito experti jsou držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro vyhledání vhodného experta využijte Seznam energetických expertů, který je oficiálním seznamem osob oprávněných tato hodnocení energetické účinnosti provádět.

Seznam energetických specialistů naleznete zde.

V seznamu lze vyhledat specialisty dle oboru jejich expertízy (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, kontrola účinnosti kotle nebo klimatizace) a také podle kraje, ve kterém sídlí. Lze si zde také ověřit pravost a platnost jejich osvědčení.

Poskytovatelé energetických služeb

Co to vlastně jsou energetické služby? Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií. Jinak řečeno, jedná se o ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie. V celém světě je tento druh činností známý jako tzv. Energy Performance Contracting (EPC). EPC je určeno zejména větším subjektům, jakými jsou například státní instituce, kraje nebo města, ale také průmyslovým podnikům, jejichž spotřeba energie je výraznější. Projekty vedoucí k úspoře energií pak kombinují nejen nutná investiční opatření ale také energetický management.

V České republice poskytuje aktivně energetické služby se zaručeným výsledkem několik společností působících na celém území. Vedle toho existují i specializované poradenské společnosti, které jsou taktéž součásti seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuální seznam těchto společností naleznete na tomto odkaze.