Kalkulačka

Parametry pro výpočet možné úspory energie

Vyplňte 5 následujících kroků

1. Typizace a okrajové podmínky

Ponechte prázdné, pokud neznáte skutečný počet

2. Rozměry domu

pokud mají všechny místnosti okno či balkónové dveře, pak je běžná míra prosklení 30 %

upravte, pokud znáte přesnou hodnotu

3. Plánované stavební úpravy

4. Plánovaný způsob větrání po renovaci

5. Zdroje tepla

Stávající zdroj tepla

Hlavní zdroj

Doplňkový zdroj

Plánovaný zdroj tepla po renovaci

Hlavní zdroj

Doplňkový zdroj