Tipy jak snížit spotřebu energie

Školení zaměstnanců

 • Na pravidelné školení řidičů by především neměly zapomínat firmy, které se zabývají logistikou zboží nebo vlastní firemní vozový park.
 • Na školení se zaměstnanec seznámí s ekonomickým stylem jízdy. To řidičům pomáhá osvěžit své znalosti a zároveň možnost dozvědět se o nejnovějších trendech a technických novinkách, které k ekonomické jízdě napomáhají. Informace ze školení pak zaměstnanci mohou používat i při provozu vlastního vozu.
 • Informuje se o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Zaměstnanci tak ve svém zájmu mohou snížit...
Celý tip

Výměna oken

 • Nejvíce tepla uniká skrz okna a dveře. Jejich správný výběr sníží energetické ztráty, ale zamezí i prostupu hluku z ulice. Běžně se dnes již montují okna s trojskly, která mají lepší izolační vlastnosti než dvojskla. Pokud plánujete výměnu oken, je vhodné společně s nimi provést i zateplení fasády. Když obě opatření provedete naráz, můžete se vyvarovat tomu, že okna budou zapadlá ve fasádě.
 • Zároveň s okny je, zejména na jižně orientovaných stěnách, vhodné řešit i jejich stínění.
 • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
 • O svém projektu se můžete poradit v kancelářích EKIS nebo s energetickým...
Celý tip

Zavedení pozice energetického manažera nebo energetického managementu

Prvním krokem každé firmy, které povedou k úsporám energie, je sběr a analýza dat vycházejících z běžné spotřeby. O to víc je tento krok důležitý ve chvíli, čím více budov a technologií firma vlastní. U větších firem je vhodné uvažovat o zavedení pozice energetického manažera. Ten zejména:

 • sleduje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody;
 • meziročně porovnává spotřeby;
 • připravuje výběrové řízení na dodavatele energie;
 • navrhuje a kontroluje dodržování smluv s dodavateli / odběrateli energie;
 • plánuje investiční akce a provozní opatření na poli úspor;
 • vytváří energetický plán/koncepci či strategii;
 • ...
Celý tip

Zateplení fasády

 • Pokud zvažujete renovaci fasády, je ideální řešit i její zateplení. To zajistí tepelnou pohodu v zimě, kdy izolace brání únikům tepla z budovy ven, ale i v létě, kdy naopak zabrání prostupu tepla do budovy a její přehřátí.
 • Optimální tloušťka izolantu pro renovace se pohybuje od 18 do 24 cm podle druhu zvoleného materiálu.
 • Když zvažujete zateplení fasády, zamyslete se, zda současně nevyměnit i okna. Pokud tato dvě opatření zvládnete naráz, můžete uvažovat například o předsazené montáži oken (okna nebudou zapadlá ve fasádě). 
 • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
 • O svém projektu se můžete...
Celý tip

Školení zaměstnanců

 • Proškolení zaměstnanců je součástí energetického managementu a rozhodně se nemusí jednat jen o další z nudných a povinných školení.
 • Přednáška pro zaměstnance by se měla sestávat z jednoduchých tipů, které využijí i ve své domácnosti – zbytečně nesvítit, nepřetápět, větrat krátce, ale intenzivně, nebo nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče.
 • Zaměstnanci by taktéž měli projít školením správného používání technologií, pokud je jimi budova vybavena nebo dojde k jejich změně.
 • Tato školení je vhodné pravidelně opakovat, případně doplnit informačními tabulkami u jednotlivých spotřebičů.
Celý tip