Zavedení pozice energetického manažera nebo energetického managementu

Prvním krokem každé firmy, které povedou k úsporám energie, je sběr a analýza dat vycházejících z běžné spotřeby. O to víc je tento krok důležitý ve chvíli, čím více budov a technologií firma vlastní. U větších firem je vhodné uvažovat o zavedení pozice energetického manažera. Ten zejména:

  • sleduje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody;
  • meziročně porovnává spotřeby;
  • připravuje výběrové řízení na dodavatele energie;
  • navrhuje a kontroluje dodržování smluv s dodavateli / odběrateli energie;
  • plánuje investiční akce a provozní opatření na poli úspor;
  • vytváří energetický plán/koncepci či strategii;
  • zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu;
  • připravuje interní směrnice v oblasti hospodaření s energií a provádí školení;
  • sleduje a kontroluje dodržování kvality vnitřního prostředí.

V případě, že je ve firmách zřízena pozice energetického manažera, je možné se na využití energií a výdaje na ně dívat koncepčně. Díky takto uceleným informacím může zjistit, kde jsou její nedostatky, na kterých pracovištích lze zapracovat na snížení spotřeby energií apod. Příspěvek na zřízení této pozice je firmám poskytován z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT.