Školení zaměstnanců

  • Na pravidelné školení řidičů by především neměly zapomínat firmy, které se zabývají logistikou zboží nebo vlastní firemní vozový park.
  • Na školení se zaměstnanec seznámí s ekonomickým stylem jízdy. To řidičům pomáhá osvěžit své znalosti a zároveň možnost dozvědět se o nejnovějších trendech a technických novinkách, které k ekonomické jízdě napomáhají. Informace ze školení pak zaměstnanci mohou používat i při provozu vlastního vozu.
  • Informuje se o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Zaměstnanci tak ve svém zájmu mohou snížit množství spalin i spotřebu vozidla v rámci desítek procent.
  • Školení může zajistit firemní specialista nebo některá z externích školících organizací.
  • Z dotačního programu OP PIK dokonce můžete získat finanční příspěvek na školení řidičů.