Úspory energie v podnicích

Na dotaci lze dosáhnout z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. O dotace lze žádat v období mezi zářím 2019 a dubnem 2020.

Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

Program Úspory energie v rámci OP PIK je určen pro realizaci úspor energie podnikatelskými subjekty mimo území hlavního města Prahy. Lze získat podporu na renovaci budovy (ať už v průmyslovém areálu, nebo komerční administrativní budovy) a také na modernizaci výrobních provozů. Podpořeny jsou pouze projekty s vnitřním výnosovým procentem nižším než 15 % p.a. Míra podpory činí maximálně 30/40/50 % pro velké, střední a malé podniky. Uznatelné náklady však lze ponížit o zanedbanou údržbu a získat tak vyšší bodové hodnocení. Více informací naleznete na www.agentura-api.org.
Doplňkově lze získat dotaci také formou zvýhodněného úvěru z programu úspor energie administrovaného Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Více informací zde www.cmzrb.cz.

Příjemci

  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
  • Veřejná obchodní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Komanditní společnost
  • Akciová společnost
  • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
  • Výrobní družstvo
  • Zemědělský podnikatel
  • Evropská společnost

Podporované aktivity

Například modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti apod.