Doprava

Snižování spotřeby lze dosáhnout správným plánováním logistiky a optimalizací počtu nutných cest. Jedním z řešením může být pro firmy zřízení vlastní flotily vozů. Čím více vozidel firma provozuje, tím stoupá i potenciál možných úspor paliva a energie. Důležitá je správná údržba vozů a zachování dobrého technického stavu vozového parku. Neméně důležití jsou ale proškolení řidiči, kteří auta využívají pro svou každodenní práci.

Na pravidelné školení řidičů by především neměly zapomínat firmy, které se zabývají logistikou zboží nebo vlastní firemní vozový park. Na školení se zaměstnanec seznámí s ekonomickým stylem jízdy. To řidičům pomáhá osvěžit své znalosti a…

Číst dál

Logistický outsourcing je rostoucím trendem v dopravě zboží a materiálu. Firmy, které tuto službu poskytují, nabízí sdílení dopravních prostředků nebo třeba palet s dalšími firmami. Díky tomu lze zvýšit vytížení používaného vozu na cestu tam i…

Číst dál

Výhodou nejnovějších typů aut je neustále se snižující průměrná spotřeba paliva. Stejně tak se s novými modely snižují i emise, což odpovídá stále přísnějších nařízením Evropské unie. Průměrné emise CO2 nových osobních automobilů registrovaných v EU se…

Číst dál

Pokud se chcete zařadit mezi firmy podporující ekologická řešení, můžete začít podporovat své zaměstnance v cestování hromadnou dopravou. Stále více firem svým pracovníkům nabízí příspěvek nebo hradí plnou cenu za využívání městské hromadné dopravy. Takové…

Číst dál