Tipy jak snížit spotřebu energie

Vegetační střecha či fasáda

 • Častým problémem českých měst je nedostatek zeleně v ulicích. Pokud vaše firma sídlí v centru města, které se v létě přehřívá, můžete začít uvažovat nad instalací vegetační (nebo taky zelené) střechy nebo fasády.
 • Ta je nejen designovým doplňkem a zvyšuje atraktivity budovy, navíc má výrazný podíl na zlepšení místního klimatu.
 • Odpar vody z rostlin je přirozenou klimatizací. Plochy osázené zelení navíc neakumulují teplo tolik, jako klasické budovy.
 • Vegetační fasáda navíc může sloužit i forma vnějšího stínění.

Celý tip

Výstavba nové budovy

 • Pokud plánujete výstavbu nové firemní budovy, věnujte všem přípravám dostatek času.
 • Investujte do kvalitní projektové přípravy a konzultace s energetickým specialistou. Ta se vám mnohokrát vyplatí při vlastní stavbě a komfortu užívání hotové budovy.
 • Energeticky pasivní budovy potřebují na vytápění minimální energii (a tedy mají i nízké provozní náklady), zamezují letnímu přehřívání a zajišťují kvalitní a zdravé vnitřní prostředí s přívodem čerstvého vzduchu.
 • Na stavbu takových budov lze navíc získat dotaci OP PIK.

Celý tip

Soutěže na životní cyklus / zelené veřejné zadávání

 • Výběr stavební firmy se v Česku často řídí podle nejnižší nabídnuté ceny za realizaci. Přitom tento postup se v praxi často ukazuje jako nevhodný.
 • Při plánování stavby nové budovy nebo při renovaci byste se proto neměli řídit pouze nabídkovou cenou, ale také dalšími aspekty, které například zohledňují náklady životního cyklu budovy nebo dopad budovy na životní prostředí.
 • U novostaveb i renovací je ke zvážení soutěžit dohromady jak projektovou dokumentaci, tak samotnou realizaci – přístup “design and build” – kdy odpadá problém s přehazováním odpovědnosti za případné problémy stavby mezi projektanty a...
Celý tip

Projekty energetických služeb se zárukou (EPC)

 • Pokud vlastníte více budov, technologické haly či celé areály, je jednou z možností, jak řešit úspory energií, využití tzv. energetických služeb se zaručenou úsporou.
 • Realizační firma na základě provedeného energetického auditu realizuje úsporná opatření, která budou splácena z dosažených úspor po dobu několika let.
 • Firma garantuje úsporu ve smluvené výši a je vlastním ziskem (nebo hrozbou sankcí) motivována smluvených úspor dosahovat.
 • Na přípravu EPC projektů je možné získat dotaci z programu EFEKT.

Celý tip