Projekty energetických služeb se zárukou (EPC)

  • Pokud vlastníte více budov, technologické haly či celé areály, je jednou z možností, jak řešit úspory energií, využití tzv. energetických služeb se zaručenou úsporou.
  • Realizační firma na základě provedeného energetického auditu realizuje úsporná opatření, která budou splácena z dosažených úspor po dobu několika let.
  • Firma garantuje úsporu ve smluvené výši a je vlastním ziskem (nebo hrozbou sankcí) motivována smluvených úspor dosahovat.
  • Na přípravu EPC projektů je možné získat dotaci z programu EFEKT.