Školení zaměstnanců

  • Proškolení zaměstnanců je součástí energetického managementu a rozhodně se nemusí jednat jen o další z nudných a povinných školení.
  • Přednáška pro zaměstnance by se měla sestávat z jednoduchých tipů, které využijí i ve své domácnosti – zbytečně nesvítit, nepřetápět, větrat krátce, ale intenzivně, nebo nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče.
  • Zaměstnanci by taktéž měli projít školením správného používání technologií, pokud je jimi budova vybavena nebo dojde k jejich změně.
  • Tato školení je vhodné pravidelně opakovat, případně doplnit informačními tabulkami u jednotlivých spotřebičů.