Tipy jak snížit spotřebu energie

Modernizace osvětlení v budovách

 • Instalace moderního osvětlení je jednou z nejméně náročných úprav, do kterých se můžete ve veřejných budovách pustit. Právě výměna osvětlení ve výrobních halách nebo celých areálech může pro firmy znamenat významnou úsporu.
 • Při změně osvětlení a při případné renovaci budovy byste měli myslet na dostatek přirozeného osvětlení ve všech budovách. S novými LED světly lze pak ušetřit až 90 % spotřebované energie.
 • Vedle úspory energie lze zároveň snížit světelné znečištění a případně přizpůsobit barevnost a intenzitu světla při zachování všech norem hygieny i bezpečnosti práce. Moderní systémy osvětlení se dokáží automaticky...
Celý tip

Zateplení střechy

 • Nezateplená střecha bývá jedním z míst, kterým utíká nejvíce teplého vzduchu. Správné zateplení střechy nebo půdy přitom dokáže značnou část tepla udržet uvnitř budovy.
 • Složitost zateplení střechy a volba vhodného zateplovacího systému záleží na její velikosti a členitosti.
 • Alternativou náročného zateplování střechy je také zateplení stropu po nevyužívaným původním prostorem.
 • V případě sedlové střechy lze zateplit prostor mezi krovy.
 • Pokud renovujete střechu, myslete i na případnou budoucí renovaci fasády a ponechte střeše dostatečný přesah.
 • O svém projektu se můžete poradit v kancelářích EKIS nebo s energetickým specialistou.
 • Pořádat můžete o...
Celý tip

Regulace systému vytápění

Při

 • Při zateplení, výměně zdroje tepla nebo po delší době používání stávajícího zdroje tepla je vhodné systém vytápění vhodně regulovat.
 • Řešením je osazení regulace stávajícího zdroje tepla, která optimalizuje výkon a teplotu topení. Ten si zpravidla určujeme pomocí termostatu v jednotlivých místnostech nebo částech budovy.
 • Pokud má firemní budova složitější systém vytápění (např. více větví), nechte si od odborné firmy zpracovat návrh tzv. termohydraulického vyvážení systému.
 • Při zateplení domu nebo výměně zdroje jde o jednu z podmínek pro získání dotace. 
 • Ohledně regulace systému vytápění ve vašem domě se můžete poradit v...
Celý tip

Vnější stínění

 • Problémem všech budov bez instalované klimatizace je zejména v letních měsících riziko přehřívání. Instalace klimatizace a její používání je ale energeticky a tedy i finančně náročné a pro zdraví zaměstnancův kanceláři nebo pacientů v nemocnici poměrně nevhodné. Řešením je proto nalezení vhodného systému vnějšího stínění oken.
 • Nejefektivnější je vždy vnější stínění.
 • Ke stínění může sloužit listnatá vegetace, která naopak v zimě slunce propustí.
 • Vhodné jsou také pasivní prvky typu pergoly či markýzy.
 • Největší komfort zajistí vnější žaluzie, které mohou být automaticky ovládané.

Celý tip

Vegetační střecha či fasáda

 • Častým problémem českých měst je nedostatek zeleně v ulicích. Pokud vaše firma sídlí v centru města, které se v létě přehřívá, můžete začít uvažovat nad instalacím vegetační (nebo taky zelené) střechy nebo fasády.
 • Ta je nejen designovým doplňkem a zvyšuje atraktivity budovy, navíc má výrazný podíl na zlepšení místního klimatu.
 • Odpar vody z rostlin je přirozenou klimatizací. Plochy osázené zelení navíc neakumulují teplo tolik, jako klasické budovy.
 • Vegetační fasáda navíc může sloužit i forma vnějšího stínění.

Celý tip