Výměna zdroje vytápění

  • Důvody pro výměnu zdroje vytápění nebo ohřevu teplé vody jsou v zásadě dva. Zaprvé kvůli konci jeho životnosti, zadruhé kvůli jeho naddimenzování po realizovaném zateplení domu.
  • Vždy je ale důležité vybrat zdroj, který bude adekvátní potřebám vašeho bytového domu.
  • Na výběr máte řadu ekologických zdrojů vytápění – tepelná čerpadla, solární fotovoltaické nebo termické systémy, ale i kondenzační kotle na zemní plyn a nízkoemisní kotle na biomasu.
  • Po instalaci nového zdroje tepla nezapomeňte na vyregulování otopné soustavy.
  • S výměnou zdroje vytápění v bytovém době vám poradí v kancelářích EKIS.
  • K dispozici jsou také dotace z programů Nová zelená úsporám nebo IROP, a to podle toho, zda se váš bytový dům nachází v Praze nebo mimo hlavní město