Vzdělávání občanů

  • Jednou z dalších dobrovolných aktivit může být školení pro občany, na kterém se dozvědí základní informace o ekonomickém způsobu jízdy.
  • Můžete je informovat o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Občané tak ve svém zájmu mohou snížit množství spalin i spotřebu vozidla v rámci desítek procent.
  • Při výběru školitele má obec dvě možnosti. Může vybrat specialistu z vlastních řad, nebo si zaplatit externí firmu.
  • Edukaci občanů, by měly věnovat pozornost především obce s častým výskytem smogových situací, jelikož se jedná o účinný a finančně nenáročný nástroj.