Městská knihovna Žamberk

Knihovna v Žamberku prošla rekonstrukcí v rámci, které bylo zatepleno obvodové zdivo a střecha a tím došlo k úspoře energie na vytápění. Dále byly vyměněny okna a dveře a nainstalována rekuperace vzduchu tak, aby se zamezilo vydýchanému vzduchu ve vnitřních prostorách budovy. Dále byla nainstalována regulace otopné soustavy a výměna starého osvětlení za méně náročné LED světla.

Celkové náklady6 633 394,-
Příspěvek EU2 653 357,-
Dotační programOP ŽP, Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Zdroj: Evropské strukturální a investiční fondy