Mateřská škola ve Velešíně v Jihočeském kraji

Ve Velešíně prošla rekonstrukcí mateřská školka, kde byla zateplena fasáda tak, aby se snížila energetická náročnost budovy. Dále instalovali vzduchotechnický systém s rekuperací vzduchu, který do budovy přivádí čerstvý venkovní vzduch, který je ohřátý na teplotu v místnosti. Mimo rekonstrukci byl zaveden energetický management, který se bude snažit hledat další možná zlepšení, která povedou k úsporám energie.

Celkové náklady6 580 260,-
Příspěvek EU2 632 104,-
Dotační programOP ŽP, Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Zdroj: Evropské strukturální a investiční fondy