Výměna zdroje vytápění

  • Důvody pro výměnu zdroje vytápění nebo ohřevu teplé vody jsou v zásadě dva. Zaprvé kvůli konci jeho životnosti, zadruhé kvůli jeho naddimenzování po realizovaném zateplení budovy.
  • Vždy je ale důležité vybrat zdroj, který bude adekvátní potřebám a účelu budovy.
  • Na výběr máte řadu ekologických zdrojů vytápění – tepelná čerpadla, solární fotovoltaické nebo termické systémy, ale i kondenzační kotle na zemní plyn a nízkoemisní kotle na biomasu.
  • Instalovat můžete i řízené větrání s rekuperací tepla, kdy zajistíte stálý přísun čerstvého vzduchu, bez zbytečných ztrát tepla.
  • Změna zdroje tepla je významným opatřením a proto se nebojte poradit s energetickými specialisty, se kterými můžete najít správné řešení pro váš podnik.
  • Pro změnu zdroje můžete požádat o dotace ze zdroje OP ŽP a programu EFEKT.