Zavedení pozice energetického manažera (městského energetika) nebo energetického managementu

Prvním krokem každé samosprávy nebo státní instituce, které povedou k úsporám energie, je sběr a analýza dat vycházejících z běžné spotřeby. O to víc je tento krok důležitý ve chvíli, čím více budov a technologií obec nebo instituce vlastní.U větších subjektů je vhodné uvažovat o zavedení pozice energetického manažera. Ten zejména:

  • sleduje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody; 
  • meziročně porovnává spotřeby; 
  • připravuje výběrové řízení na dodavatele energie;
  • navrhuje a kontroluje dodržování smluv s dodavateli / odběrateli energie;
  • plánuje investiční akce a provozní opatření na poli úspor;
  • vytváří energetický plán/koncepcí či strategií;
  • zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu;
  • připravuje interní směrnice v oblasti hospodaření s energií a provádí školení;
  • sleduje a kontroluje dodržování kvality vnitřního prostředí. 

V případě, že je v obci zřízena pozice energetického manažera, je možné se na využití energií a výdaje na ně dívat koncepčně. Díky takto uceleným informacím může zjistit, kde jsou její nedostatky, na kterých pracovištích lze zapracovat na snížení spotřeby energií apod. Příspěvek na zřízení této pozice je poskytován z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT.