Tipy jak snížit spotřebu energie

Zavedení pozice energetického manažera (městského energetika) nebo energetického managementu

Prvním krokem každé samosprávy nebo státní instituce, které povedou k úsporám energie, je sběr a analýza dat vycházejících z běžné spotřeby. O to víc je tento krok důležitý ve chvíli, čím více budov a technologií obec nebo instituce vlastní.U větších subjektů je vhodné uvažovat o zavedení pozice energetického manažera. Ten zejména:

 • sleduje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody; 
 • meziročně porovnává spotřeby; 
 • připravuje výběrové řízení na dodavatele energie;
 • navrhuje a kontroluje dodržování smluv s dodavateli / odběrateli energie;
 • plánuje investiční akce a provozní opatření na...
Celý tip

Zateplení fasády

 • Pokud zvažujete renovaci fasády, je ideální řešit i její zateplení. To zajistí tepelnou pohodu v zimě, kdy izolace brání únikům tepla z budovy ven, ale i v létě, kdy naopak zabrání prostupu tepla do budovy a její přehřátí.
 • Optimální tloušťka izolantu pro renovace se pohybuje od 18 do 24 cm podle druhu zvoleného materiálu.
 • Když zvažujete zateplení fasády, zamyslete se, zda současně nevyměnit i okna. Pokud tato dvě opatření zvládnete naráz, můžete uvažovat například o předsazené montáži oken (okna nebudou zapadlá ve fasádě). 
 • Podobně důležité je myslet na systém větrání, který bude do interiéru přivádět čerstvý vzduch.
 • O svém projektu se můžete...
Celý tip

Školení zaměstnanců

 • Proškolení zaměstnanců je součástí energetického managementu a rozhodně se nemusí jednat jen o další z nudných a povinných školení.
 • Přednáška pro zaměstnance by se měla sestávat z jednoduchých tipů, které využijí i ve své domácnosti – zbytečně nesvítit, nepřetápět, větrat krátce, ale intenzivně, nebo nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče.
 • Zaměstnanci by taktéž měli projít školením správného používání technologií, pokud je jimi budova vybavena nebo dojde k jejich změně.
 • Tato školení je vhodné pravidelně opakovat, případně doplnit informačními tabulkami u jednotlivých spotřebičů.
Celý tip

Zateplení fasády

 • Pokud zvažujete renovaci fasády, je ideální řešit i její zateplení. To zajistí tepelnou pohodu v zimě, kdy izolace brání úniku tepla z domu ven, ale i v létě, kdy naopak zabrání prostupu tepla do domu a jeho přehřátí.
 • Existuje celá řada zateplovacích systémů užívajících různé materiály. Jejich výběr je na vás, důležité je provést zateplení fasády kvalitně – optimální tloušťka izolantu pro renovace se pohybuje od 18 do 24 cm podle druhu zvoleného materiálu.
 • Když zvažujete zateplení fasády, zamyslete se, zda současně nevyměnit i okna. Pokud tato dvě opatření zvládnete naráz, můžete uvažovat například o předsazené montáži oken (okna nebudou zapadlá...
Celý tip

Vzdělávání občanů

 • Jednou z dalších dobrovolných aktivit může být školení pro občany, na kterém se dozvědí základní informace o ekonomickém způsobu jízdy.
 • Můžete je informovat o tom, do jaké míry může ovlivnit spotřebu vozu vhodně zvolenými pneumatikami, nebo kolik ušetří správným vybavením auta a vhodně naplánovanou trasou. Občané tak ve svém zájmu mohou snížit množství spalin i spotřebu vozidla v rámci desítek procent.
 • Při výběru školitele má obec dvě možnosti. Může vybrat specialistu z vlastních řad, nebo si zaplatit externí firmu.
 • Edukaci občanů, by měly věnovat pozornost především obce s častým výskytem smogových situací, jelikož se jedná o účinný a...
Celý tip