Výměna zdroje vytápění

  • Důvody pro výměnu zdroje vytápění nebo ohřevu teplé vody jsou v zásadě dva. Zaprvé kvůli konci jeho životnosti, zadruhé kvůli jeho naddimenzování po realizovaném zateplení domu.
  • Vždy je ale důležité vybrat zdroj, který bude adekvátní potřebám vašim i vašeho domu.
  • Na výběr máte řadu ekologických zdrojů vytápění – tepelná čerpadla, solární fotovoltaické nebo termické systémy, ale i kondenzační kotle na zemní plyn a nízkoemisní kotle na biomasu.
  • Společně s novým zdrojem vytápění se doporučuje instalovat i řízené větrání s rekuperací tepla, kdy zajistíte stálý přísun čerstvého vzduchu bez zbytečných ztrát tepla.
  • S vaším projektem vám poradí v kancelářích EKIS.
  • Můžete požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo při přechodu z vytápění uhlím také o tzv. kotlíkové dotace.