Kotlíková dotace

Spuštěna třetí výzva, konec příjmu žádostí v listopadu 2019.

Výměnu topného zdroje zprostředkuje krajský úřad

Program podporuje výměnu nekvalitních lokálních topenišť za nové zdroje odpovídající budoucím požadavkům na účinnost a emise těchto zdrojů. Žadateli do programu jsou kraje, ty následně rozdělují prostředky vlastníkům domů. Každý kraj může ve svém programu podmínky mírně modifikovat, základní rámec daný programem a výzvou bude zachován. Každý koncový příjemce podpory bude muset prokázat dosažení jistých úspor energie, a to buď a) kombinací výměny kotle s renovací z programu Nová zelená úsporám v části A, b) prokázáním, že dům již byl zrenovován (dosažení určité energetické náročnosti), c) realizací některého z nabízených mikroopatření. Více informací na www.sfzp.cz/.

Příjemci

Vlastníci rodinných domů.

Podporované aktivity

  • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek.
  • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo.
  • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev).
  • Instalace dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisí znečišťujících látek.
  • Nová otopná soustava nebo její rekonstrukce.
  • Projektová dokumentace.