Zvýhodněný úvěr Panel 2013+

Úvěrový program na revitalizaci bytového fondu není časově omezen.

Zateplení bytových domů za zvýhodněný úvěr

Program volně navazuje na původní úspěšný program na opravy a modernizace panelových i nepanelových bytových domů, který byl postaven na bázi úrokových dotací k bankovním úrokům. Základní podmínkou programu je komplexní modernizace budovy nebo pokračování již započaté modernizace. Cílem programu je zajistit co nejvyšší životnost bytového domu a snížení energetické náročnosti domu.
Více informací na http://www.sfrb.cz/.

Příjemci

Bytová družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města a obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Způsobilé výdaje

  • Připojení k veřejným sítím technického vybavení – rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny, včetně vnitřních rozvodů.
  • Výměna oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů.
  • Oprava vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva.
  • Novostavba, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty.
  • Stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor původně určených k jiným účelům než k bydlení.
  • Nástavba či přístavba, kterými vznikne nájemní byt.
  • Stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení.
  • Stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň jeden další nájemní byt.