Výměna zdroje

Je vyhlášena kontinuální výzva z programu Nová zelená úsporám, žádosti lze podat do roku prosinec 2021. Program se doplňuje s tzv. “kotlíkovou dotací”, kterou mají v gesci krajské úřady.

Solární panely, fotovoltaika, řízené větrání, tepelná čerpadla

V programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci i na výměnu zdroje. Jedná se o tato zařízení:

 • solárně termické a fotovoltaické systémy,
 • sytém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění),
 • Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustau zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Žadatelé mohou rovněž dostat dotačí bonus za kombinaci z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací.

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 až 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získávám tepla
 • 25 000 až 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 350 000 Kč.

Podporované typy solárních systémů

 • Solární termický systém na přípravu teplé vody : 35 000 Kč
 • Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění: 50 000 Kč
 • Fotovoltaický systém pro přípravu teplé s přímým ohřevem: 35 000 Kč
 • FTV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným
 • ziskem > 1700 kWh.rok-1: 55 000 Kč
 • FTV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1: 100 000 Kč
 • FTV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1: 150 000 Kč
 • FTV systém spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čeradlem: 150 000 Kč

Podporované typy zdrojů energie

 • Výše podpory je v Kč/dům
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva: 50 000 Kč (se zateplením) 40 000 Kč (bez zateplení)
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 100 000 Kč (se zateplením) 80 000 Kč (bez zateplení)
 • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem: 50 000 Kč (se zateplením) 40 000 Kč (bez zateplení)
 • Krbová kamna nebo vložka na biomasu s tepl. výměníkem se samočinnou dodávkou paliva:
  50 000 Kč (se zateplením) 40 000 Kč (bez zateplení)
 • Tepelné čerpadlo voda–voda: 100 000 Kč (se zateplením) 80 000 Kč (bez zateplení)
 • Tepelné čerpadlo země–voda: 100 000 Kč (se zateplením) 80 000 Kč (bez zateplení)
 • Tepelné čerpadlo vzduch–voda: 75 000 Kč (se zateplením) 60 000 Kč (bez zateplení)
 • Plynový kondenzační kotel: 35 000 Kč (se zateplením) 25 000 Kč (bez zateplení)
 • Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč (se zateplením) 30 000 Kč (bez zateplení)

Co dalšího podpoříme

 • Rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.
 • Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč.
 • Využití tepla z odpadních vod5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše 15 000 Kč na jeden dům.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Detailní informace naleznete na www.novazelenausporam.cz