Podpora osvěty, projektové přípravy a dalších investic

Podpora je poskytována z programu EFEKT. Platí pro pětileté období 2017 – 2021.

Realizace úspor ve veřejném osvětlení

Program EFEKT je vyhlašován každoročně již od roku 2008 a v roce 2017 doznal podstatných změn. Ke znění programu začaly být pro rok 2017 vyhlašovány samostatné výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu, a tak tomu bude i pro další období.

Rozpočet na toto období by měl být v objemu 750 mil. Kč

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty. Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit. Více informací naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz.