Rodinný dům novostavba

Dotační titulNová zelená úsporám
Výše dotace335 000 Kč
Úspora energie na vytápění oproti běžné
výstavbě
77 %
Měrná potřeba energie na vytápění
[kWh/m2.a]
18
Dosažená klasifikační třída dle PENBA
Náklady na vytápění (roční na dům)3 300 Kč

Novostavba dvoupodlažního pasivního rodinného domu s užitnou plochou 122 m2. Dům je založen na železobetonové desce a pěnovém skle (tepelněizolační drť pod základovou deskou). Nosnou obvodovou konstrukci tvoří vápenopískové cihly tl. 150 mm se ztužením, zateplené šedým polystyrenem v tl. 300 mm. Celková tloušťka stěny je tak stejná jako u běžného neúsporného domu. Střecha je izolováno minerální izolací
v celkové tloušťce 500 mm.

Objekt je vybaven řízeným větrání s rekuperací tepla, zajišťujícím nejen úsporu energie i stálý přísun čerstvého vzduchu. Jako hlavní zdroj tepla je v objektu instalováno tepelné čerpadlo (vzduch-vzduch) se záložním zdrojem v podobě elektrokotle. Teplá voda je ohřívána malým tepelným čerpadlem vzduch-voda.

Zdroj: Porsenna