Renovace veřejných budov

Podpořeno z Operačního programu životní prostředí. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od března 2018 do ledna 2019.

Například úsporné školky s kvalitním vnitřním prostředím, dále školy, domy s pečovatelskou péčí, nemocnice, knihovny a úřady v energeticky pasivním standardu

Výzva je vypsána jako průběžná s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 000 000 000 Kč. Ty půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov. Dále jsou podporovány i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak mají například i majitelé veřejných budov, kteří už vyměnili okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor. Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov. 

Příjemci

V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov jsou také zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt 35 – 50 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %. Více informací naleznete na www.opzp.cz.

Podporované aktivity

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • stínění, akustika, modernizace osvětlení
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
  • instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.