Řadový rodinný dům, Praha 4 – Braník

Dotační titulNová zelená úsporám (2013)
Orientační uznatelné náklady1 100 000 Kč
Výše dotace313 000 + 150 000(FVE) Kč
Úspora energie na vytápění po realizaci94,8 %
Měrná potřeba energie na vytápění po
realizaci
9 kWh/m2·rok
Dosažená klasifikační třída dle PENBA – mimořádně úsporná

Komplexní renovace domu z roku 1937 do pasivního standardu při zachování hmotového uspořádání a členění budovy včetně rozměrů a umístění otvorů proběhla s ohledem na památkovou hodnotu území. Byla upravena vnitřní dispozice a nahrazeny nevyhovující konstrukce. Po renovaci bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Řadová sekce byla termicky separována. Potřeba tepla na vytápění byla snížena cca 20x a neprůvzdušnost zvýšena cca 12x. Vestaven byl centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla a nové vnitřní instalace včetně
otopného systému. Součástí koncepce bylo použití vegetační střechy, akumulace srážkových vod, využití PV panelů, pasivní chlazení v letním období s využitím potenciálu podzákladí. Plnohodnotným cílem bylo maximální zvýšení uživatelského komfortu s uvolněním vnitřní dispozice s novými funkčními vazbami. Projekt se zabýval vnitřním prostředím budovy, zvýšením úrovně přirozeného osvětlení a zlepšením akustických vlastností, včetně důrazu na úroveň designu interiéru s odkazy na dobu vzniku původního objektu.

Konstrukce: zdivo CP nebo VPC + EPS Grafit 50mm a 300 mm, nová základová ŽB deska + PIR 80 mm,
šikmá střecha dvouplášťová větraná s krokvemi s podvěšenými latěmi

+ dřevovláknitá deska 35 mm + foukaná celulóza 390 + minerální vlna 40 mm Technické zařízení: řízené větrání s rekuperací tepla Paul Novus 300, plynový kondenzační kotel + podlahové a stěnové vytápění, ohřev TV – fotovoltaické panely + kondenzační kotel + akumulační nádrž 500l

Dokončeno: 2016; Zdroj: Ing. K. Mertenová, Ph.D., Ing. arch. M. Augustin, Ph.D.