Optimalizace katalogového domu

Dotační titulNová zelená úsporám
Výše dotace435 000 Kč
Úspora energie na vytápění oproti původnímu návrhu75%
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a]19
Dosažená klasifikační třída dle PENBA
Náklady na vytápění před realizaci (roční na byt)18 280 kč (292 Kč na m2 bytu)
Náklady na vytápění po realizaci (roční na dům)4300 Kč
Orientační investiční náklady navržených úprav260 000 Kč

Projekt bungalovu s užitnou plochou 90 m2 vycházel z běžného katalogového řešení na hranici požadavků platné legislativy (76 kWh/m2 za rok na vytápění, kategorie C). V rámci optimalizace projektu byl upraveno půdorysné zalomení objektu. Změnou orientace objektu a úpravou velikosti oken se zvýšilo využití slunečního záření. Navržené tepelné izolace stěn, střechy a podlahy byly upraveny tak, aby se tepelné ztráty objektu snížili na minimum. Optimalizací prošlo i řešení stavebních detailů, čímž se zabránilo možnému vniku plísní. Doplněn byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla, který zajistí stálý přísun čerstvého vzduchu se současnou úsporou energie. Jako nejoptimálnější zdroj energie byl v tomto případě zvolen kondenzační kotel na zemní plyn.

Celkové investiční vícenáklady na realizaci navržených změn pro účely dotace nepřesáhly díky důkladné optimalizaci v rámci projektu 280 000 Kč a nepřevýšili tak konečnou výši dotace.

Zdroj: Porsenna