Novostavby rodinnych domu

K získání dotace je možné využít program Nová zelená úsporám. Je vyhlášena kontinuální výzva až do prosince 2021.

Dotační program na výstavbu nových rodinných domů

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy).
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.

Co dalšího stát podpoří

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m² její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrové místo v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vadaným environmentálním prohlášením typu III.
 • Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.

Základní podmínky programu

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provází dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m².
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem revize žádosti.

Více informací na www.novazelenausporam.cz.