Novostavby veřejných budov v energeticky pasivním standardu

Dotaci je možné čerpat z Operačního programu životního prostředí. Příjem řádostí skončil v říjnu 2019, ale na jaře 2020 se očekává otevření nové výzvy.

Školy, školky, domy s pečovatelskou péčí, nemocnice, knihovny a úřady v energeticky pasivním standardu

Cílem výzvy je dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov v pasivním standardu. Výzva je průběžná s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Cílové území je Česká republika mimo území hl. města Prahy. Možná podpora je 30 % z investice, maximálně však 50 milionů Kč . Více informací naleznete na www.opzp.cz.