Novostavby podnikatelských budov v energeticky pasivním standardu

Dotaci lze čerpat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Programové období trvá od července 2018 do ledna 2020.

Podpora snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru

Podpora na výstavbu budov v pasivním energetickém standardu bude poskytnuta v takovém objemu, aby investoři nebyli motivováni k výstavbě nových budov, nýbrž pouze ke zlepšení energetické účinnosti těch, které by beztak byly postaveny. V některých případech lze novostavbu na opuštěném průmyslovém pozemku podle českého stavebního zákona považovat za rozsáhlou rekonstrukci, i pokud je původní nefunkční budova stržena. Takovéto případy budou posuzovány jednotlivě. Je-li budova používána a spotřebovává energii, bude způsobilá k podpoře na energeticky účinnou renovaci podle téhož specifického cíle. Více informací o renovacích a technologických úsporch naleznete na www.agentura-api.org. Program je financován z peněz Evropské unie.

Příjemci

  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
  • Veřejná obchodní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Komanditní společnost
  • Akciová společnost
  • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
  • Výrobní družstvo
  • Zemědělský podnikatel
  • Evropská společnost

Podporované aktivity

  • Výstavba nové budovy