Renovace bytových domů

Prostředky je možné čerpat z programu Nová zelená úsporám. Program na podporu úspor energie v rodinných domech je možno čerpat do prosince 2021. Výzva bude pravděpodobně prodloužena do roku 2030.

Zateplení bytových domů v hlavním městě Praze

Jde o program na podporu úspor energie v bytových domech na území hl. m. Prahy. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření. Tento program lze kombinovat s podporou efektivního využití zdrojů (součást Nové zelené úsporám).
Více informací najdete na https://www.novazelenausporam.cz/.

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci bytových domů, tedy např.:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
  • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”),
  • bytová družstva (dále jen „BD”),
  • města a obce (včetně městských částí),
  • případně další právnické osoby.

Podporovaná opatření

  • Zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy.
  • Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) apod. Více informací na https://www.novazelenausporam.cz/.