Renovace rodinných domu

Dotaci je možné čerpat z programu Nová zelená úsporám. Vyhlášena kontinuální výzva až do roku 2021.

Dotační program na renovace rodinných domů

Z programu NZÚ můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměna oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínící techniku.
 • instalace řízeného větrání s rekuperací

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.
Dotace získáte i při provedení práce svépomocí (Platí pro renovace od 1. září 2018)

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 550 000 Kč.

Co dalšího stát spolu se zateplením podpoří

 • Výstavu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, např. napojené odběrové místo v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.
 • Využití materiálu s vydaným environmentálním prohlášením.
 • Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021, ale předpokládá se prodloužení programu za obdobných podmínek do roku 2030.

Základní podmínky Programu

 • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2017.
 • Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení , výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
 • Po provedení prací svépomocí a instalace stínící techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.
 • Detailní informace naleznete na www.novazelenausporam.cz.