Novostavby bytových domů

Dotaci je možné čerpat z programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí potrvá podle současných pravidel do vyčerpání alokace, nejpozději však do prosince 2021. Výzva bude pravděpodobně kontinuálně pokračovat až do roku 2030.

Program je určen na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností nebo na změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.

Základní podmínky Programu

  • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
  • Opatření musí provádět dodavatel s příslušným oprávněním.
  • Realizaci je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Je k dispozici pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v listopadu 2016. Příjem žádostí na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností i na další programové novinky byl odstartován v lednu 2017 a potrvá až do konce roku 2021, nebo do vyčerpání alokace. Tento program lze kombinovat s podporou efektivního využití zdrojů (součást Nové zelené úsporám). Více informací najdete na https://www.novazelenausporam.cz.