Modernizace osvětlení v budovách

  • Instalace moderního osvětlení je jednou z nejméně náročných úprav, do kterých se můžete ve veřejných budovách pustit. Právě výměna osvětlení ve výrobních halách nebo celých areálech může pro firmy znamenat významnou úsporu.
  • Při změně osvětlení a při případné renovaci budovy byste měli myslet na dostatek přirozeného osvětlení ve všech budovách. S novými LED světly lze pak ušetřit až 90 % spotřebované energie.
  • Vedle úspory energie lze zároveň snížit světelné znečištění a případně přizpůsobit barevnost a intenzitu světla při zachování všech norem hygieny i bezpečnosti práce. Moderní systémy osvětlení se dokáží automaticky přizpůsobit intenzitě přirozeného světla nebo například samy upozorní na případnou poruchu.
  • Výběrem vhodného světla (ať již žárovky nebo LED pásku) můžete také regulovat teplotu (barvu) osvětlení. Teplejší barvy se hodí do místností pro odpočinek, studenější do pracoven.
  • Umělé osvětlení lze také regulovat automaticky dle výskytu osob či dostupnosti přirozeného osvětlení.
  • Už náročnější investiční akcí je modernizace veřejného osvětlení. Ta nicméně může vést k významné úspoře energií, zvláště pokud vyměňujeme staré osvětlení s neúspornými žárovkami. Vedle úspory energie lze zároveň snížit světelné znečištění a případně přizpůsobit barevnost a intenzitu světla při zachování pocitu bezpečí. Moderní systémy veřejného osvětlení se dokáží automaticky přizpůsobit intenzitě přirozeného světla nebo například samy upozorní na případnou poruchu. Na modernizaci veřejného osvětlení lze žádat o dotaci z programu EFEKT.
    Více zde www.mpo-efekt.cz.