Novostavby bytových domů mimo Prahu

Prostředky lze čerpat z dotačního programu IROP, což je Integrovaný regionální operační program. Aktuální výzva byla vyhlášena v lednu 2018 a potrvá do listopadu 2019.

Zateplení rodinných domů mimo Prahu

Dotace IROP je zaměřena na energetické úspory bytových domů mimo území hl. m. Prahy. Podpořeno bude zateplení, výměna zdroje i další související opatření. U projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 do 40 procent stoupla podpora oproti předchozí výzvě z 25,5 procent na 30 procent. Bude podpořena celková renovace budovy i dílčí opatření (ty ale s vyšším požadavkem na kvalitu měněných prvků). Bude podpořena také samostatná výměna zdroje a instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Památkově chráněné objekty budou mít odpovídající snížené požadavky na energetickou náročnost měněných prvků.

V březnu 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušilo podmínky. Posunulo limit veřejných zakázek pro jednodušší režim na 20 milionů korun celkové investice, s účinností byla od 1. května 2017. Dále byla zjednodušena další administrativa ve specifických pravidlech pro žadatele, která byla vztažena i na rozpracované žádosti. Od června 2017 mají možnost žádat i bytová družstva jako správci i za vlastníky, kterými jsou zčásti fyzické osoby nepodnikající.

Více informací naleznete na https://www.irop.mmr.cz/.

Příjemci

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Podporované aktivity

  • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
  • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.