Firma Výtahy ve Velkém Meziříčí

Firma Výtahy si dala za cíl snížit spotřebu energie, a to výměnou oken v administrativní budově, díky které došlo ke snížení spotřeby plynu používaného k vytápění a ke snížení hlučnosti z okolních ulic. Dále byla vyměněna trafostanice za „ultra nízko ztrátovou“, která dosahuje ztráty jen 0,97 %. Vyměněno bylo také neúsporné osvětlení za nové LED diody. Veškeré výdaje za instalaci se díky úspoře energie a dotaci vrátí.

Celkové náklady projektu 1 722 408
Výše dotace688 963
Dotační programOP PIK Výzva I – Úspory energie
Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace