Firma na výrobu hadic a pryží Gumex

Společnost Gumex realizovala díky dotacím z programu OP PIK fotovoltaické elektrárny a dobíjecí stanice pro elektromobily. Elektrárna je schopna dodat až 250kWh energie ve slunečných dnech a v přebytek energie akumuluje do baterií k pozdějšímu použití. Díky energii ze slunečního záření jsou pokryty špičky, na které nebylo možné zajistit energii od dodavatele pro zajištění provozu 3D vodního paprsku. Projekt představuje využití obnovitelného zdroje energie, její ukládání a nabíjení elektromobilů.

Celkové náklady projektu 2 547 730
Výše dotace1 783 410
Dotační programOP PIK Výzva II – Nízkouhlíkové technologie
Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace