Bytový dům k Olympiku

Dotační titulNová zelená úsporám
Orintační uznatelné náklady9 975 202 Kč vč. 15 % DPH
Výše dotace1 663 045 Kč; cca 16,7 % ze
způsobilých výdajů
Úspora energie po realizaci57%
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a]118
Dosažená klasifikační třída dle PENBC
Náklady na vytápění před realizaci (roční na byt)18 280 kč (292 Kč na m2 bytu)
Náklady na vytápění po realizaci (roční na byt)7800 Kč (125 Kč na m2 bytu)

V rámci revitalizačních opatření je navrženo zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu tl. 160 mm. Sokl objektu byl zateplen nenasákavým polystyrenem tl. 100 mm. Zateplena také střecha. Ponechány byly stávající výplně otvorů v bytech, zde instalovány plastová okna s izolačním dvojsklem.

Zdroj: Porsenna