Úvěry na NZÚ pro každého

Vláda odsouhlasila také už třetí úpravu úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám. Program bude nově rozšířen o nové dva podprogramy – Adaptační a mitigační opatření na podporu tzv. kotlíkových dotací a Finanční záruky na zvýšení dostupnosti úvěrů určených na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie v budovách a k podpoře jejich vlastníků při realizaci komplexních a nákladnějších renovací. Z prodeje emisních povolenek získá Ministerstvo životního prostředí na podporu modernizace lokálních topenišť další 1,5 miliardy korun.